Cursos d'alemany

Els nostres cursos d’alemany tenen una durada de deu mesos en total. El curs acadèmic comença el mes de setembre i acaba el mes de juny. El curs es divideix en dos semestres i els alumnes han de realitzar un mínim de dos exàmens finals durant el curs, el primer durant el mes de febrer, i el segon a finals del mes de juny. Els alumnes han de superar els exàmens per tal d’avançar a un nivell superior el curs següent.

En començar el curs els alumnes que són nous a l’escola, han de fer una prova de nivell gratuïta, i tenint en compte el seus resultats i la seva edat, entren a formar part d’un grup d’estudiants o un altre. Les classes es fan dos dies a la setmana. Els dilluns i els dimecres, o bé, els dimarts i els dijous. Cada mes es fan un total de 8 hores lectives aproximadament i cada lliçó té una durada de 60 minuts.

Per què aprendre alemany?

L'alemany (Deutsch) forma part del grup occidental de les llengues germàniques. Es parla principalment a Alemanya, Àustria, la meitat de Suïssa, Liechtenstein, Luxemburg, el Südtirol (La provícia italiana del Bolzano - Tirol del sud), la província polonesa de Opòlia, parts de Bèlgica, parts de Romania, l'Alsàcia (Estat Francès) i parts de Dinamarca. També hi ha d’altres minories arreu del món. Al voltant de 120 milions de persones parlen l’alemany com a llengua materna.

Per tant, l’alemany és la llengua estrangera més utilitzada al Centre i Est d'Europa i un dels idiomes més traduïts i ensenyats del món.

Saber alemany permet viatjar i accedir a nombroses i diferents cultures. També obre les portes al comerç amb molts països. De fet, Alemanya és el tercer país exportador del món i el primer d'Europa. Saber alemany permet gaudir i conèixer millor àmbits com la literatura, la filosofia, la música, la lingüística, la història, la investigació, etc. Poder comunicar-se en alemany permet trobar una bona feina i millorar les oportunitats professionals en tots els àmbits.

Si heu estudiat anglès abans de començar a estudiar alemany, us adonareu que hi ha paraules que són molt semblants, amb un lleuger canvi de pronunciació. Aquest fet és perquè l'anglès i l'alemany tenen un origen comú però l'anglès es va llatinitzar.

Abans de començar a estudiar alemany, cal saber que per a aprendre un idioma nou, s'ha de posar força de voluntat i ganes d'aprendre. L'alemany té una estructura gramatical diferent de la llatina quant a l'ordre dels sintagmes. El vocabulari pot assemblar-se a l'anglès però hi ha mots ben diferents i s'ha d'aprendre el vocabulari juntament amb el gènere que té. La facilitat que té l'alemany és que sempre hi ha la mateixa estructura en una frase, ja que l'alemany és una llengua força lògica.

A Elms School preparem als nostres alumnes per als exàmens oficials i rebem el suport del servei pedagògic del Goethe Institut.

Des de Elms School recomanem als nostres alumnes d’alemany que s’examinin del nivell B2 segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.

Quan aproveu l'examen B2 sereu capaços, per exemple, de:

  • seguir les idees principals de temes concrets i abstractes i extreure la informació que us sigui més rellevant (per exemple, en programes de ràdio);
  • comprendre una àmplia gamma de textos, tant curts (p.ex. anuncis) com llargs, textos especialitzats complexos, comentaris i informes.
  • expressar-vos per escrit de forma clara i estructurada sobre temes complexos, i també corregir errades en textos d'altres persones.
  • expressar-vos oralment de manera ben estructurada sobre temes generals i temes que us interessin personalment.
  • participar activament en discussions sobre temes amb els quals esteu familiaritzats, adquirir una postura referent a això i expressar els vostres punts de vista.

oOo