Cursos de francès

Els nostres cursos tenen una durada de deu mesos en total. El curs acadèmic comença el mes de setembre i acaba el mes de juny. El curs es divideix en dos semestres i els alumnes han de realitzar un mínim de dos exàmens finals durant el curs, el primer durant el mes de febrer, i el segon a finals del mes de juny. Els alumnes han de superar els exàmens per tal d’avançar a un nivell superior el curs següent.

Segons l’article 181 de la nova llei Universitària, els universitaris catalans que comencin la carrera a partir del curs 2014-2015 hauran de demostrar coneixements d'anglès o bé d'italià, francès o alemany per obtenir el títol al final del grau. Segons la norma, els estudiants hauran d'acreditar el coneixement de l'idioma equivalent al B2.


oOo