F.A.Q.

A Elms School recomanem que els alumnes comencin amb nosaltres a l’edat de nou anys o bé, en cursar quart de primària. Si comencen en aquesta edat, obtindran el nivell del First Certificate in English en cursar batxillerat o fins i tot abans.

No cal que comencin quan tenen tres anys ja que hem demostrat durant tota la nostra carrera que un alumne que porta amb nosaltres només mig curs o fins i tot menys temps, ja ha adquirit els mateixos conceptes o més, que els nens que venen havent estudiat anglès a altres llocs des de ben petits.

El nivell de maduresa que els alumnes tenen als 9 anys és perfecte per a què vinguin classe motivats i aprenguin anglès fàcilment.

A Elms School recomanem estudiar un quart idioma o segona llengua estrangera, quan els alumnes tenen ben assolida la base de l’anglès i tenen un nivell pre-intermig aproximadament. Aleshores l’estudi d’un altre idioma no compromet la continuació de l’aprenentatge de l’anglès ni tampoc que finalitzin tots els nivells fins a arribar almenys al B2 First Certificate in English.

Els nostres grups son d’uns 12 alumnes aproximadament i la disciplina a classe és un dels nostres trets característics. Els alumnes no venen a perdre el temps.

No. La matrícula només es paga el primer curs en entrar a formar part de l’escola i amb ella us regalem un arxivador que els alumnes portaran a classe juntament amb els llibres de curs cada dia. A l’arxivador hi guardaran totes les fotocòpies que anem donant durant tot el curs per donar suport al llibre de text i repassar conceptes. Les fotocòpies son gratuïtes.

Nosaltres preparem als alumnes fins a un mínim de nivell B2, que en el cas de l’anglès correspon al First Certificate in English de la Universitat de Cambridge. En el cas de l’alemany poden examinar-se del Zertifikat Deutsch B2 al Goethe Institut, en el cas del francès s’examinen del Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF B2) i en el cas del portuguès s’examinen del DIPLE, DAPLE o DUPLE amb l’Instituto Camões. Cada idioma té els seus exàmens oficials corresponents i a Elms School preparem i acompanyem als alumnes en tot el procés fins a matricular-los als exàmens oficials sigui quin sigui l’idioma que estiguin cursant.

No considerem necessari que els alumnes s’examinin de nivells inferiors al B2 ja que aquest nivell és el mínim necessari per poder aspirar a un lloc de treball on es necessiti fer ús de la llengua estrangera. Aleshores pensem que qualsevol nivell inferior no serà mai suficient. Fins i tot en el cas de l’anglès, cada vegada més alumnes decideixen seguir estudiant amb nosaltres després d’aprovar l’FCE per a preparar-se per al Certificate in Advanced English (CAE).