Level Test

Tots els alumnes que volen entrar a formar part de la nostra escola, han de fer un examen de nivell abans d’entrar per tal de saber en quin grup han d’anar segons la seva edat i nivell de l’idioma. La prova és gratuïta i sense compromís. Un alumne podria incorporar-se en un grup ja existent un cop iniciat el curs, només en cas que quedessin places disponibles i que tingués el nivell adequat per seguir el ritme de la classe ja que no volem que el nivell general baixi a causa de noves incorporacions.

Per tal de venir a fer la prova de nivell, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres i concerteu hora per visitar l’escola.

oOo