Avís legal

Política de privacitat

Elms School demanarà a través de la seva pagina web únicament les dades de caràcter personal necessàries per a la tramitació del servei requerit per l’usuari. Totes les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de la tramitació del servei sol•licitat a Elms School, seran incorporades als fitxers de dades personals corresponents i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les que en motivaren l’obtenció.

Les dades de caràcter personal recollides a la web d’Elms School no seran facilitades o comunicades a tercers aliens.

L'escola d’idiomes Elms School es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d’acord amb el què estableix la Llei 15/99 de protecció de dades personals i del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que la desenvolupa.

Atès que l’autorització per al tractament i la cessió de les dades té caràcter voluntari, l'usuari podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com per a la cessió de les dades d’acord amb el què estableix la normativa sobre protecció de dades vigent.

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició (drets ARCO), així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per l'usuari o pel seu representant enviant un correu electrònic a:
contacte@elms-school.com o bé, per correu ordinari a l’adreça:

ELMS SCHOOL
Plaça Pep Ventura, s/n
08192 Sant Quirze del Vallès
BARCELONA

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic ( LSSI ) , s'informa dels següents dades legals :

Responsable del lloc web:
ELMS SCHOOL
Plaça Pep Ventura, s/n
08192 Sant Quirze del Vallès
BARCELONA
E-mail de contacte: contacte@elms-school.com
Dades Fiscals : NIF 47162096K


oOo