Titulacions

La Universitat de Cambridge ofereix diverses titulacions oficials que acrediten el nivell d’anglès dels estudiants:


General English Council of Europe Level
CPE | Certificate of Proficiency in English C2
CAE | Certificate in Advanced English C1
FCE | First Certificate in English B2
PET | Preliminary English Test B1
KET | Key English Test A2

Què és el First Certificate in English ?

Aquesta titulació és àmpliament reconeguda entre institucions acadèmiques i empreses de tot el món com a acreditació d’un bon nivell de coneixement de la llengua anglesa.

Per què és important tenir el First Certificate in English?

El First Certificate in English és reconegut internacionalment per moltes universitats, col·legis i empreses. Els estudiants trien fer aquest examen per motius de feina, estudis o per interès personal. L’examen està basat en exercicis pràctics i això representarà una avantatge molt important per a qualsevol persona que vulgui treballar o estudiar a l’estranger, o treballar en una empresa internacional. El FCE certifica que l’estudiant té prou domini de la llengua anglesa com per desenvolupar una feina en un lloc de treball de tipus administratiu o de gerència en diversos sectors empresarials.

L’examen

El Cambridge First Certificate in English examination, o FCE, és una prova que realitzen més de 250.000 candidats cada any. Els candidats que superen el 60% de la prova, reben un certificat de la University of Cambridge ESOL Examinations i una relació de tots els resultats obtinguts en les cinc parts de l’examen.


Proves d'aptitud Àrea de competència
Use of English and Reading (1h 15 minuts) Gramàtica i comprensió lectora
Writing (1h 20 minuts) Expressió escrita
Listening (40 minuts) Comprensió oral
Speaking (15 minuts) Expressió oral

Convocatòries

Els alumnes disposen de tres ocasions durant l’any per presentar-se a l’examen: hivern (desembre), primavera (març) i estiu (juny). Com que els alumnes només tenen dret a un examen cada vegada que s’inscriuen a la convocatòria, és important que l’alumne estigui preparat i que hagi superat més del 60% de la prova en les pràctiques d’examen que es realitzen durant tot el curs a Elms School. Els alumnes sabran reconèixer per si mateixos si estan preparats o no per fer l’examen oficial.


oOo